Volg ons op
Hulpmiddelenleveranciers

 

CFE-Groep

CfE-Groep is een Nederlands bedrijf dat kinderen en volwassenen met een communicatieve beperking wil ondersteunen in hun zelfstandigheid en daarmee de kwaliteit van leven wil helpen verbeteren.
Daarvoor biedt CFE-Groep oplossingen die bestaan uit een combinatie van zorginhoudelijke begeleiding en technologie. 
Zowel voor zorginhoudelijke als voor technologische aspecten heeft CFE-Groep de kennis en en de mensen onder een dak. We hebben een brede ervaring in het werken met mensen met een beperking en in het analyseren daarvan.
Het eerste produkt dat CFE-Groep op de markt brengt is Time-Totem, een geavanceerd concept dat is ontwikkeld op basis van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. 

www.cfe-groep.nl

 

 

Care4More

Care4More presenteert en vermarkt hulpmiddelen voor mensen met een (verstandelijke) beperking op het gebied van ICT & Communicatie. Je moet hierbij denken aan een computer, audio of een mobiele telefoon. 
Onze doelgroepen zijn zorginstellingen in de gehandicapten zorg en  scholen voor speciaal onderwijs.
We richten ons op de ontwikkelingsleeftijd van 0-18 jaar en we leveren in heel Nederland.

www.care4more.nl

 

 

 


Eelke Verschuur

Advies en verkoop van communicatievoorzieningen

Eelke Verschuur heeft haar dienstverlening en verkoop van producten doorgeleid aan rdgKompsgne (sinds 1 mei 2017). De bedrijfsnaam en website met priducten blijft bestaan. De uitvoering van de verkoop en dienstverlening ligt bij rdgKompagne

www.eelkeverschuur.nl

 

      
rdgKompagne

rdgKompagne is leverancier in Nederland op het gebied van communicatiemiddelen, computeraanpassingen en omgevingsbediening. rdgKompagne heeft sinds 1 mei 2017 ook de productportfolio van Eelke Verschuur overgenomem. De website van Eelke blijft bestaan. 

rdgKompagne

 • adviseert bij de selectie van hulpmiddelen, computeraanpassingen en omgevingsbesturing voor mensen met een handicap;
 • levert communicatiemiddelen, aangepaste computers en omgevingsbesturingen door heel Nederland;
 • past hulpmiddelen aan voor een optimale integratie in de leefomgeving van de gebruiker;
 • verzorgt zichtzendingen van hulpmiddelen en aanpassingen;
 • begeleidt instellingen bij de invoering van communicatietechnologie ten behoeve van mensen met een handicap. De betrokkenheid loopt uiteen van planontwikkeling tot implementatie;
 • schoolt uw medewerkers indien nodig;
 • werkt samen met alle ziektekostenverzekeraars in Nederland;
 • neemt deel aan Nederlandse en internationale projecten voor de ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen;
 • maakt deel uit van ARKOM, een samenwerkingsverband met partners uit Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk,met als doel het verbeteren en verbreden van kennis en ervaring op het gebied van ondersteunde communicatie vanuit internationaal perspectief.

www.rdgkompagne.nl

 

 
kmd

KMD is een van de eerste leveranciers van communicatiehulpmiddelen met spraakuitvoer. U vindt bij KMD de aandacht en de oplossingen die het leven met een beperking verbeteren. KMD ontwikkelt een groot deel van haar producten in eigen huis.
Met het aanbieden van een afgewogen productlijn kunnen wij u altijd een passend hulpmiddel aanbieden.
Wij zij daarnaast in staat om u optimale service te leveren op deze producten.

www.kmd.nl

 

Jabbla

Jabbla, vroeger bekend als Technologie en Integratie, ontwikkelt en produceert technologische oplossingen om mensen met een communicatiehandicap te ondersteunen in hun dagelijks leven. We zijn gericht op het integreren van nieuwe en bestaande technologie in gebruiksvriendelijke toestellen en software.
Onze activiteiten begonnen met research aan de Universiteit van Gent waar een onderzoek naar spraaktechnologie uitmondde in de ontwikkeling van een sprekend communicatiebord op de rolstoel van een jong meisje. Onze expertise en bekwaamheid zijn door de jaren heen gegroeid dankzij een voortdurende wisselwerking met onze gebruikers uit de hele wereld.
De flexibiliteit en open structuur van onze producten verzekeren een oplossing die aangepast kan worden aan de noden en wensen van iedere gebruiker. Kwaliteit en service spelen een hoofdrol in onze langetermijn visie.

www.jabbla.com

 

Quo Vadis

QuoVadis Nederland BV (voorheen GEWA Nederland BV / GEWAnl) is een onafhankelijke Nederlandse organisatie met een totaalprogramma van medisch-technische hulpmiddelen voor communicatie en omgevingsbediening. QuoVadis (QVN) is sinds 1993 actief en opereert landelijk. QVN ontwikkelt niet zelf producten, maar gebruikt bestaande hulpmiddelen om adequate oplossingen te kunnen bieden aan haar cliënten.
We richten ons op twee doelgroepen:

 • mensen met spraak- en bedienbeperkingen
 • alarm en zorgcommunicatie in instellingen 

www.qvn.nl

 

 
RTD Het Dorp

RTD ...maakt méér mogelijk 
“Mensen met een functionele beperking zo volwaardig en zelfstandig mogelijk laten leven in hun eigen leefomgeving, uitgaande van de budgettaire en financiële ruimte die de opdrachtgevers daarvoor ter beschikking willen en kunnen stellen” dat is de missie van RTD.
RTD is gespecialiseerd in innovatieve hulpmiddelen voor mensen met een handicap. Wij voorzien in behoeften op het gebied van mobiliteit, communicatie, omgevingsbesturing, werkplek en armfunctiealternatieven. 
Vanuit Het Dorp in Arnhem ontwikkelen, leveren, en onderhouden wij daarom al veertig jaar technische voorzieningen. Intensieve contacten worden onderhouden met gehandicapten, zorginstellingen, artsen, therapeuten, zorgverzekeraars en overheden. Onze betrokkenheid, kennis en kwaliteit staan garant voor innovatieve producten en diensten die antwoord geven op individuele vragen.

www.rtdhetdorp.nl 

 

Milo

Milo stelt het individu -de cliënt- met communicatief meervoudige beperkingen (CMB) en zijn sociale omgeving centraal. Elke cliënt heeft immers zijn eigen specifieke mogelijkheden, beperkingen en behoeften. Milo is een zelfstandigbehandelingscentrum op het gebied van Ondersteunde Communicatie (OC). Behandeling valt binnen de financiering van de ZVW (Zorgverzekeringswet) en de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Het betreft dienstverlening voor alle leeftijdsgroepen en voor mensen die door verschillende ootzaken (aangeboren of vertworven) stoornissen hebben in het waarnemen, verwerken, begrijpen en uiten van spraak, gebaren(taal) en schrift. De omgeving van mensen met CMB wordt nauw bij de interventies en OC-toepassingen betrokken. 

Teneinde een cliënt in staat te stellen om zijn ontwikkelingskansen optimaal te benutten, dienen zijn mogelijkheden als uitgangspunt te worden genomen en niet zijn beperkingen.
Daarbij dient vooral rekening te worden gehouden met de omgeving van de betreffende cliënt. Dit vergt een integrale en multidisciplinaire aanpak.

www.stichtingmilo.nl

Recente nieuwsberichten, publicaties & rapporten
Twitter
Verbeelding