Volg ons op
Onderzoeksprogramma Leerstoel OC

Leerstoel Ondersteunde Communicatie

De bijzondere leerstoel ‘Ondersteunde Communicatie voor mensen met meervoudige beperkingen en hun omgeving’ is een initiatief van de BOSK, de vereniging voor mensen met een motorische beperkingen en hun ouders, gevestigd te Utrecht (www.bosk.nl). De leerstoel is in oktober 2010 geïnstalleerd bij Radboud Universiteit Nijmegen, Orthopedagogiek en Behavioural Science institute (BSI) en wordt ondersteund door Koninklijke Kentalis (www.kentalis.nl) en de ‘Stichting Milo: Wegbereiders in communicatie’ (www.stichtingmilo.nl).

Het doel van de bijzondere leeropdracht is drieledig:

  1. het versterken van toegepast, wetenschappelijk onderzoek
  2. het ontwikkelen, borgen en overdragen van kennisproducten, diensten, methoden en technologieën voor Ondersteunde Communicatie (OC);
  3. het creëren van deskundigheidsbevordering via opleiding, training en ondersteuning ter verbetering van de zorg- en onderwijspraktijk.

 

Academisch meerjaren programma 'Ondersteunde Communicatie (OC) voor mensen met meervoudige beperkingen'.

Radboud Universiteit Nijmegen

Opgesteld in opdracht van de BOSK en het Revalidatiefonds.

Aangepaste periode: 2010 - 2013

Initiatieprogramma voor wetenschappenschappelijk onderzoek, kennisopbouw en kennistransfer gericht op deskundigheidsbevordering en profilering van het vakgebied Ondersteunde Communicatie (OC).

Opstellers:
Prof. dr. L.J.M. (Hans) van Balkom, Radboud Universiteit Nijmegen,
hoogleraar 'Ondersteunde Communicatie voor mensen met meervoudige beperkingen'.

Prof. dr. L. Verhoeven, Radboud Universiteit Nijmegen, hoogleraar Orthopedagogiek: Leren & Ontwikkeling.

Mw. drs. M. Welle Donker-Grimbère, Utrecht, voorziiter BOSK-werkgroep spraak-/taalstoornissen.

Recente nieuwsberichten, publicaties & rapporten
Twitter
Verbeelding