Volg ons op
Judith Stoep

Judith Stoep studeerde in Tilburg Taal- en Literatuurwetenschappen, met als specialisatie tweedetaalverwerving en beginnende geletterdheid. Daarna werkte ze aan de Radboud Universiteit Nijmegen (sectie Orthopedagogiek van Leren en Ontwikkeling) als docent en onderzoeker. In 2008 rondde ze haar promotieproject af rondom leerkrachtverwachtingen en ouderparticipatie in samenhang met beginnende geletterdheid van kinderen met diverse culturele/sociale achtergronden. 

Van 2002 tot en met 2004 ontwikkelde Judith voor het Expertisecentum Nederlands de Taallijn VVE, een leerlijn voor peuterspeelzalen. Ze is co-auteur van 'Peuters Interactief met taal', een handleiding voor peuterleid(st)ers behorende bij de Taallijn VVE. Daarna was ze tot 2012 als senior onderzoeker verbonden aan Koninklijke Kentalis, afdeling E&I / Pontem, voor het doen van praktijkgericht onderzoek op het gebied van communicatieve beperkingen. Eén van de projecten waarin ze participeert is KLIN©: Kinderen Leren Initiatieven Nemen in communicatie. In het kader van dit project is zij mede verantwoordelijk geweest voor het ontwikkelen van het KLIN©-Atelier, dat bestaat uit een speel / leeromgeving, een werkwijze voor het stimuleren van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van meervoudig beperkte jonge kinderen, daarbij behorende oefenmaterialen, en trainingen voor groepsleiders en ouders. In 2012 en 2013 was ze binnen Fontys Paramedische Hogeschool betrokken bij het project 'Praten kan ik niet... maar communiceren wil ik wel!', een onderzoek naar het gebruik van CommunicatieOndersteunende Hulpmiddelen door kinderen die niet of nauwelijks praten. Sinds eind 2014 werkt ze als projectmanager voor het Expertisecentrum Nederlands waarbij ze zich bezighoudt met kwaliteitsverbetering van het taal- en leesonderwijs in brede zin. 

Judith was van september  2012 tot en met september 2016 verbonden aan de Leerstoel Ondersteunde Communicatie als onderzoeker en docent.

Recente nieuwsberichten, publicaties & rapporten
Twitter
Verbeelding