Volg ons op
Hans van Balkom

Hans van Balkom bestudeert de wijzen waarop niet- of nauwelijks sprekende kinderen en jongeren met communicatief meervoudige beperkingen (CMB) taal verwerven via Ondersteunde Communicatie (OC). Het onderzoek richt zich ook op de ontwikkeling van ondersteunde geletterdheid (lezen, schrijven) bij mensen met CMB. De leerstoel OC is op initiatief van de vereniging van mensen met een motorische handicap en hun ouders (BOSK), De Drie Triangels en het Revalidatiefonds in 2010 in het leven geroepen. De leerstoel wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door Koninklijke Kentalis, Stichting MILO voor de periode 2010-2018.

Hans van Balkom (1954) studeerde algemene taalwetenschap en psycholinguïstiek aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde daar in 1991. Tussen 1982 en 1997 werkte hij bij het Instituut voor Revalidatie Vraagstukken (iRv) en TNO Delft. Sinds 1997 is hij verbonden aan Kentalis, waar hij tot 2009 directeur was van PonteM, Research & Development. Hij is vanaf 1998 bij de Radboud Universiteit Nijmegen associate professor Orthopedagogiek op het gebied van zeer ernstige spraak-/taalstoornissen bij kinderen. Op 1 oktober 2010 is hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Ondersteunde Communicatie (OC) voor mensen met meervoudige handicaps.

Recente nieuwsberichten, publicaties & rapporten
Twitter
Verbeelding