Volg ons op
FaOC

Film als middel voor Ondersteunde Communicatie (FaOC)

Mascha Legel start een praktijkgericht promotie-project gericht op het toepassen van Film als middel voor Ondersteunde Communicatie (FaOC), begeleidt vanuit de leerstoel ‘Perception and Action Problems’ kernleerstoel ‘Gehandicaptenzorg’ (prof. dr. Bert Steenbergen) en de leerstoel OC ( prof. Dr. Hans van Balkom).

 Film moet meervoudige gehandicapte kinderen die niet of nauwelijks spreken in staat kunnen stellen om hun eigen verhaal (‘personal story-telling, narrative’) te vertellen en in daardoor in gesprek te komen met anderen (‘social story-telling’). De kinderen en jongeren gaan zelf filmen en monteren. Ondersteund met hun film gaan zij hun verhaal vertellen of deelnemen aan een gesprek.

 Middels een praktijk project wordt FaOC als OC middel en als lesmethode in de praktijk (door) ontwikkeld. Het project heeft als doel de communicatie van niet/nauwelijks sprekende kinderen en jongeren te verbeteren door de inzet van FaOC als OC middel en als FaOC Lesmethode voor expressieve taal-vertelvaardigheid. De deelnemers en hun directe omgeving (ouders, leerkrachten en zorg ondersteunend personeel) zijn nauw betrokken bij het (door)ontwikkelen van FaOC als OC middel en als lesmethode. De kinderen en jongeren zijn de regisseur van hun film en zijn betrokken bij de regie van het project.

 Door met de deelnemers en hun omgeving samen te werken kan hun expertise direct worden verwerkt in het eindproduct: een OC middel en een lesmethode. Zowel het project als de lesmethode heet “Mijn Film, Mijn Verhaal”. Het project gaat in samenwerking met Mytylschool De Brug. Tijdens het project zullen ook andere mytylscholen (cluster 3 scholen) betrokken zijn.

 Het praktijk gerichte onderzoek is een effectiviteitstudie van FaOC, en de FaOC lesmethode “Mijn Film, Mijn Verhaal” voor expressieve taal-vertelvaardigheid.

 Voor een korte film impressie van FaOC:

 http://www.youtube.com/watch?v=Z481z4Ul-P0&feature=plcp

 De FaOC pilot film kunt u opvragen bij Mascha

FaOC fragmenten met commentaar ouders

http://www.youtube.com/watch?v=-07a736-26w&feature=channel&list=UL

 

Presentatie Dewi

http://www.youtube.com/watch?v=N8ROAAjPpBw&feature=channel&list=UL

 

Presentatie Brandon en Rebecca

http://www.youtube.com/watch?v=-CWV6QtIGYY&feature=channel&list=UL

 

Havo examen liza

http://www.youtube.com/watch?v=rlpjH0zAsng&feature=channel&list=UL

 

Recente nieuwsberichten, publicaties & rapporten
Twitter
Verbeelding