Volg ons op
Videohometraining voor ouders van kinderen met een meervoudige beperking

In juni 2011 wordt gestart met de ontwikkeling van een video home trainingsprogramma voor ouders/verzorgers van zeer jonge kinderen met meervoudige beperkingen in de thuissituatie. Het programma richt zich op ouderinstructie en gaat uit van een eerder ontwikkeld video home trainingsprogramma voor kinderen met Ernstige Spraak-/taalmoeilijkheden (ESM), bekend als ‘Visite’ (van Balkom, Verhoeven, van Weerdenburg & Stoep, 2010: Effects of Parent-based Video Home Training in children with Developmental Language Delay: ‘Child Teaching & Therapy, 2010, 1-17).

Recente nieuwsberichten, publicaties & rapporten
Twitter
Verbeelding