Volg ons op
Uit Jezelf 16 juni 2011

Uit Jezelf
Taal die niet to spraak komt,
vindt in communicatie altijd een uitweg.

Ondersteunde Communicatie (OC) houdt in dat communicatievormen en zintuigen elkaar functioneel vervangen, ondersteunen of aanvullen op het moment dat het waarnemen, verwerken en uiten van spraak, schrift of gebaren door stoornissen of beperkingen niet (meer) mogelijk is.
Ondersteunde Communicatie ontleent zijn werking aan de wijze waarop taal in het brein ontstaat en zich via een neuronaal netwerk op verschillende wijzen (multimodaal) uiten. Dit principe berust op veranderingen in de organisatie van de hersenen als gevolg van ontwikkeling, leren of ervaring.

Hans van Balkom bestudeert de wijzen waarop niet of nauwelijks sprekende kinderen en jongeren met meervoudige beperkingen taal verwerven, leren communiceren en komen tot (basis)geletterdheid via ondersteunde communicatie-methoden en -technologie.
Zijn leerstoel is een initiatief van de vereniging van mensen met een motorische handicap en hun ouders (BOSK) en wordt mede gefinancierd door het revalidatiefonds, kentalis, Milo en stichting De Drie Triangels.

Klik hier voor de presentaties.

Klik hier voor de oratietekst.

Klik hier voor de oratie-video.

Klik hier voor een foto-impressie.

Recente nieuwsberichten, publicaties & rapporten
Twitter
Verbeelding