Volg ons op
Artikelen

Stijn Deckers

 • Deckers, S.R.J.M. (2011). Onderzoek naar voedselvoorkeur. BOSK Magazine: Themanummer Voeding, 1, 15.
 • Deckers, S. R. J. M. (2014). ICF-CY en Downsyndroom: is het een bruikbaar middel voor het nemen van beslissingen gericht op interventie in de praktijk? DigiKomCom, 2, 22-23.
 • Deckers, S. R. J. M. (2014). ICF-CY en Downsyndroom: is het een bruikbaar middel voor het nemen van beslissingen gericht op interventie in de praktijk? DigiKomCom, 2, 22-23.
 • Deckers, S. R. J. M., De Moor, J. M. H., & Van der Burg, J. J. W. (2011). Food preferences in young Dutch children and recommendations for feeding intervention in developmental disabilities. Research in Developmental Disabilities, 32, 630-635.
 • Deckers, S. R. J. M., Snellens, S., Van Kemenade, L., Lammers, M., Molenbroek, S., Smits, M., Peek, S., & Van Zaalen, Y. (2015). De keuze voor Ondersteunde Communicatie bij kinderen met Downsyndroom: interviews met ouders en logopedisten. Down+Up, 112, 33-37.
 • Deckers, S.R.J.M., Van der Borgh, L., Brouns, E., & Van Zaalen, Y. (2014). Inzet van communicatiehulpmiddelen leidt tot betere communicatie. BOSK Magazine, december.
 • Deckers, S. R. J. M., Van Kemenade, L., Lammers, M., Molenbroek, S., Smits, M., Snellens, S., Peek, S., & Van Zaalen, Y. (2016). De inzet van Communicatie Ondersteunende Hulpmiddelen bij Downsyndroom: interviews met ouders, logopedisten, leerkrachten en adolescenten/volwassen met Downsyndroom. Geaccepteerd door Down+Up, plaatsing in eerste helft van 2016.
 • Deckers, S. R. J. M., & Van Zaalen, Y. (2012). Een leuke ‘tool’ om beter te leren praten. Down & Up, 98, 29.
 • Deckers, S.R.J.M., & Van Zaalen, Y. (2014). Het in kaart brengen van de ontwikkeling van jonge kinderen met Downsyndroom. Down&Up, december.
 • Deckers, S. R. J. M., Van Zaalen, Y., Stoep, J., Van Balkom, H., & Verhoeven, L. (2016). Communication performance of children with Down Syndrome: an ICF-CY based multiple case study. Accepted for publication in Journal of Child Language Teaching and Therapy.

 

Judith Stoep

 • Bakker, J., Stoep, J., Heuvel, W. van den, & Bouts, L. (2002). Leerkrachtverwachtingen en de oordeelsvorming over ouderlijke betrokkenheid. Pedagogische Studiën, 79 (5), 376-388.
 • Balkom, H. van, Verhoeven, L., Weerdenburg, M. van, & Stoep, J. (2010). Effects of Parent-based Video-Home-Training in children with developmental language delay. Child Language Teaching and Therapy, 26, 221-237.
 • Boers, M., Kienstra, M., Padmos, M.J., Neut, H. van der, & Stoep, J. (1996). Prentenboeken bij Taalplan Kleuters; tweede herziene prentenboekenlijst. Rotterdam: CED.
 • Burger, E., Wijkersloot, G. van der, & Stoep, J. (2013). Diagnostiek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen. Evidentie vanuit de literatuur en inventarisatie van de praktijk binnen Kentalis. Utrecht/Sint-Michielsgestel: Kentalis.
 • Deckers, S. R. J. M., Van Zaalen, Y., Stoep, J., Van Balkom, H., & Verhoeven, L. (2016). Communication performance of children with Down Syndrome: an ICF-CY based multiple case study. Accepted for publication in Journal of Child Language Teaching and Therapy.
 • Isarin, J., m.m.v. Stoep, J. (2010). Autisme & communicatie. Visie en interventies binnen Kentalis. Sint-Michielsgestel: Kentalis.
 • Peters, S., Stoep, J. & Elsäcker, W. van (2005). Interactieve taalstimulering voor peuters en kleuters. JSW, 10, 32-35.
 • Pullens, W., Sande, K. van de, Stoep, J., & Balkom, H. van (2012) Typologie Z-ESM; Ruim baan voor kinderen met Zeer Ernstige Spraak/taalMoeilijkheden. Vught/Sint-Michielsgestel: Kentalis.
 • Pullens, W., & Stoep, J. (2009). Ervaringsgericht vertellen en lezen. In H. van Balkom (Red.), Communicatie op eigen wijze (pp. 295-306). Leuven: Acco.
 • Scheltinga, F., Horsels, L., Keuning, J., & Stoep, J. (2015). Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen (T-TOS): Achtergrond, inhoud en toepassing. Van Horen Zeggen, april, 10-14.
 • Scheltinga, F., Stoep, J., Gijsel, M., Druenen, M. van, & Strikkers, I. (2014). Digitale toetsing in het licht van Passend onderwijs: Gebruikerservaringen T-TOS. Programma Kennis van waarde maken (Kennisnet). Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.
 • Schuit, M. van der, Segers, E., Balkom, H. van, Stoep, J., & Verhoeven, L. (2010). Immersive communication intervention for speaking and non-speaking children with intellectual disabilities. Augmentative and Alternative Communication, 26, 203-218.
 • Schuit, M. van der, Stoep, J., & Balkom, H. van (2012). Kinderen Leren Initiatieven Nemen in communicatie (KLINc): vroege taalinterventie in een speel-/leeromgeving voor kinderen met meervoudige beperkingen. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 7-8, 350-368.
 • Stoep, J. (2003) (Red.). Praten rondom prentenboeken. Verwerkingssuggesties voor ouders, peuterleidsters, kleuterleidsters en anderen bij de prentenboeken in Z@ppelinLogeerboek. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.
 • Stoep, J. (2008). Opportunities for early literacy development: Evidence for home and school support. Dissertatie Radboud Universiteit Nijmegen. Handelseditie: Antwerpen/Apeldoorn: Garant-Uitgevers.
 • Stoep, J. (2008). KLINc: Mogelijkheden voor taal, communicatie en geletterdheid zoeken en bieden voor kinderen met beperkingen. Keypoint, 32, 7-9.
 • Stoep, J. (2008). Beginnende geletterdheid: geen vanzelfsprekendheid. Levende Talen Tijdschrift, 4, 20-25.
 • Stoep, J. (2008). Beginnende geletterdheid: Een kwestie van kansen. Leeskraam, 4, 8-9.
 • Stoep, J. (2008). Kinderen Leren Initiatieven Nemen in communicatie. BOSK Magazine, 4, 36.
 • Stoep, J. (2009). Wegen naar geletterdheid. Taalkracht voor consultatiebureaus. Den Haag: Stichting Lezen en Schrijven.
 • Stoep, J., Bakker, J., & Corvers, J. (2004). “Wat hebben jullie gisteren thuis gedaan Yusuf?” Inspiratie voor ouderbetrokkenheid uit Boston. Leeskraam, 1, 22-24.
 • Stoep, J., Bakker, J., & Verhoeven, L. (2002). Parental and teacher commitment to emergent literacy development. In L. Verhoeven, C. Elbro & P. Reitsma (Eds.), Precursors of functional literacy. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • Stoep, J. & Balkom, H. van (2009). Spelen met taal en communicatie: Nooit te vroeg om mee te beginnen. Vakblad Vroeg, mei, 10-11.
 • Stoep, J., Balkom, H. van, Luiken, H., Snieders, J., & Schuit, M. van der (2008). Het KLINc-Atelier: ruimte voor het beleven en verwerven van communicatie, taal en beginnende geletterdheid. In H. Van Balkom & J. Knoops (Red.), In-Com-Clusie: Inclusie door communicatieontwikkeling en –ondersteuning (pp. 111-163). Leuven: Acco.
 • Stoep, J., Balkom, H. van, Luiken, H., & Schuit, M. van der (2009). Het KLINc-Atelier: Een speel- en leeromgeving voor niet- of nauwelijks sprekende peuters en kleuters met een verstandelijke of meervoudige beperking. In H. van Balkom (Red.), Communicatie op eigen wijze (pp. 231-244). Leuven: Acco.
 • Stoep, J. & Beek, A. van der (2005.). Pratende peuters in Z@ppflat. Taal Lezen Primair, 1-3.
 • Stoep, J., & Corvers, J. (2003). Meefeesten met ‘Paul is jarig’; Interactief voorlezen aan peuters. Taal Lezen Primair, 10, 4-6.
 • Stoep, J., & Corvers, J. (2004). Praten rondom prentenboeken in peuterspeelzalen. De Wereld van het Jonge Kind, januari, 140-142.
 • Stoep, J. , Corvers, J., Van Elsäcker, W., & De la Rambelje, M. (2004). Interactief voorlezen: een goed begin. In L. Verhoeven & R. Voeten (Red.), Onderwijskunde in theorie en praktijk (pp. 94-103). Tilburg: Zwijsen.
 • Stoep, J. & Elsäcker, W. van (2004). Interactief voorlezen aan peuters: interactief! Taal Lezen Primair, 13, 1-3.
 • Stoep, J. & Elsäcker, W. van (2005). Peuters Interactief met taal.Taallijn VVE: Taalstimulering voor jonge kinderen. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.
 • Stoep, J., Hoogbergen, M., & Spierenburg, C. (2003). Het Z@ppelinlogeerboek op bezoek. Leeskraam, 4, 20-21.
 • Stoep, J., & Verhoeven, L. (1999). Effects of teachers’ read alouds on children’s early language and literacy development. In: T. Shanahan en F. V. Rodriguez-Brown (Eds.), National Reading Conference Yearbook, 48, 86-93.
 • Stoep, J., & Verhoeven, L. (1999). Onderwijs in beginnende geletterdheid: een overzicht. In: L. Verhoeven (Ed.), Preventie en behandeling van leesproblemen. Amersfoort: Garant.
 • Stoep, J., & Verhoeven, L. (2000). Stimulering van beginnende geletterdheid bij kleuters uit risicogroepen. Amersfoort: Garant.
 • Stoep, J., & Verhoeven (2001). Family and classroom predictors of children’s early language and literacy development. In: T. Shanahan en F. V. Rodriguez-Brown (Eds.), National Reading Conference Yearbook, 49, 209-221.

 

Arjan van Tilborg

 • Van Tilborg, A., & Deckers, S. (2016). Redefining Core Vocabulary for AAC: Is core vocabulary comparable for typical and atypical developing individuals? Unpublished manuscript, in use at Pittsburgh AAC Language Seminar Series, Pittsburgh PA.
 • Van Tilborg, A., Segers, E., Van Balkom, H., & Verhoeven, L. (2014). Early literacy skills in children with intellectual disabilities: A clinical perspective. Research in Developmental Disabilities, 35, 1674-1685.

 

Evelien van Wingerden

 • Van Wingerden, E., Segers, E., Van Balkom, H., & Verhoeven, L. (2014). Cognitive and linguistic predictors of reading comprehension in children with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 35, 3139-3147.
Recente nieuwsberichten, publicaties & rapporten
Twitter
Verbeelding