Volg ons op
Home

Leerstoel Ondersteunde Communicatie bij meervoudige handicaps

Sinds 1 oktober 2010 heeft de BOSK een bijzondere leerstoel Ondersteunde Communicatie (OC) bij meervoudige handicaps aan Radboud Universiteit Nijmegen.  De leerstoel is uniek, omdat het wereldwijd de eerste en enige leerstoel is die zich volledig richt op Ondersteunde Communicatie. 

Als bijzonder hoogleraar is de heer dr. L.J.M. (Hans) van Balkom benoemd. De bijzondere leeropdracht is hem verleend tot het verzorgen van onderwijs en het verrichten van onderzoek op het terrein van Ondersteunde Communicatie bij meervoudige handicaps.

In Nederland gaat het om meer dan een half miljoen mensen, waarvan de helft kinderen en jongeren, die vanwege een beperking, ongeval of ziekte problemen hebben met het begrijpen, verwerken en uiten van spraak, schrift of gebarentaal.
Ondersteunde Communicatie omvat  gebarensets en gebarensystemen, grafische symbolen, tastbare verwijzers, traditionele hulpmiddelen (schriften, borden, mappen) en technische, computergebaseerde toepassingen (bv. met computerspraak of virtuele leeromgevingen).

De BOSK wordt in de realisering van de bijzondere leerstoel financieel ondersteund door de Stichting De Drie Triangels. De leerstoel start met een onderzoeksprogramma dat gefinancierd wordt door het Revalidatiefonds en Koninklijke Kentalis.


Recente nieuwsberichten, publicaties & rapporten
Twitter
Verbeelding