Volg ons op
Links

BOSK
Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders.

ISAAC-nf
Nederlandstalige afdeling van de International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC)

Kentalis
Kentalis is er voor mensen die doof, slechthorend of doofblind zijn en te maken hebben met spraakproblemen, taalproblemen of autisme.

Milonet
Wegbereiders in communicatie

Modem
Modem verleent advies over communicatiehulpmiddelen en computeraanpassingen aan zowel personen met een beperking als aan hun (professionele omgeving).

Vilans
Het kenniscentrum voor langdurige zorg

 

 

Recente nieuwsberichten, publicaties & rapporten
Twitter
Verbeelding